ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ENGLISH  
 
 
 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
 ΠΕΛΑΤΕΣ   ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ   ΝΕΑ   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Αντικατάσταση ελασμάτων σε:

- Αμπάρια
- Δεξαμενές φορτίου και καυσίμων
- Μηχανοστάσιο
- Διπύθμενα
- Κατάστρωμα
- Υπερκατασκευές
- Πλώρη/βολβό
Εργασίες σε καπάκια αμπαριών:
- Αποσυναρμολόγηση, εξάρμοση και μεταφορά καπακιών αμπαριών στην προβλήτα
- Αντικατάσταση ελαστικών παρεμβυσμάτων (Rubber seals)
- Αντικατάσταση μορφοσιδήρων Rubber channel
- Αντικατάσταση hatch coaming compression bar
- Αντικατάσταση drain channels
- Αντικατάσταση ελασμάτων σε δρόμο (truckway) και hatch coamings
- Αντικατάσταση cleats, crutches, guide plates
Αναγομώσεις ραφών, συγκολλήσεις κρακ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ΕΤΑΙΡΙΑ   ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   ENGLISH
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ   ΝΕΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ    
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ    
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ    
 
     
Τα ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ( CHALKIS SHIPYARDS S.A. ) είναι ένα από τα κορυφαία ναυπηγεία στη Μεσόγειο τα οποία μπορούν να επιτελέσουν σχεδόν όλο το φάσμα εργασιών επισκευής σε πλοία και έχουν στο ιστορικό τους την ολοκλήρωση ενός σημαντικού αριθμού έργων. Ιδρύθηκαν στις αρχές του '70, και έχοντας ένα έμπειρο και απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό, πιστοποιημένα EN ISO 9001:2008 και με λιμενικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται κάτω από την εφαρμογή του κώδικα ασφαλείας ISPS.
   
©Chalkis Shipyards S.A.