ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ENGLISH  
 
 
 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
 ΠΕΛΑΤΕΣ   ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ   ΝΕΑ   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
ΠΡΟΦΙΛ
Τα Ναυπηγεία Χαλκίδας Α.Ε. είναι ένα από τα κορυφαία ναυπηγεία στη Μεσόγειο, τα οποία μπορούν να επιτελέσουν σχεδόν όλο το φάσμα εργασιών επισκευής σε πλοία και έχουν στο ιστορικό τους την ολοκλήρωση ενός σημαντικού αριθμού έργων. Ιδρύθηκαν στις αρχές του '70, και έχοντας ένα έμπειρο και απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό, πιστοποιημένα EN ISO 9001:2008 και με λιμενικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται κάτω από την εφαρμογή του κώδικα ασφαλείας ISPS, τα Ναυπηγεία Χαλκίδας είναι καλά προετοιμασμένα για να προσφέρουν όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες δεξαμενισμού και επισκευής, έχοντας ταυτόχρονα στη διάθεσή τους όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό.

Η αποστολή μας

Διατηρώντας και βελτιώνοντας την ποιότητα των υπηρεσιών, τα Ναυπηγεία Χαλκίδας στοχεύουν στην πλήρη ικανοποίηση των πελατών τους σε όλους τους τομείς της συνεργασίας (ποιότητα εργασίας, χρόνος παράδοσης και κόστος εργασίας).

Οι αξίες μας

Ο κύριος στόχος των Ναυπηγείων Χαλκίδας Α.Ε. Είναι η συνεχής βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών μέσω της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων και του ανθρώπινου δυναμικού σε συνδυασμό πάντα με την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια.

Το όραμά μας

Τα Ναυπηγεία Χαλκίδας επιθυμούν να εξασφαλίσουν μια ισχυρή διεθνή παρουσία σε εργασίες επισκευής πλοίων μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης ενός ευρέος φάσματος υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, καθώς και να εδραιωθεί στον τομέα της νέας κατασκευής εξειδικευμένων τύπων πλοίων.
   
   
   
   
   
ΕΤΑΙΡΙΑ   ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   ENGLISH
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ   ΝΕΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ    
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ    
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ    
 
     
Τα ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ( CHALKIS SHIPYARDS S.A. ) είναι ένα από τα κορυφαία ναυπηγεία στη Μεσόγειο τα οποία μπορούν να επιτελέσουν σχεδόν όλο το φάσμα εργασιών επισκευής σε πλοία και έχουν στο ιστορικό τους την ολοκλήρωση ενός σημαντικού αριθμού έργων. Ιδρύθηκαν στις αρχές του '70, και έχοντας ένα έμπειρο και απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό, πιστοποιημένα EN ISO 9001:2008 και με λιμενικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται κάτω από την εφαρμογή του κώδικα ασφαλείας ISPS.
   
©Chalkis Shipyards S.A.