ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ENGLISH  
 
 
 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
 ΠΕΛΑΤΕΣ   ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ   ΝΕΑ   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΩΤΗ ΔΕΞ/ΝΗ Νο 1 
ΠΛΩΤΗ ΔΕΞ/ΝΗ Νο 2 
ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ 
ΠΛΩΤΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 
ΓΕΡΑΝΟΙ ΞΗΡΑΣ 
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΕΙΟ 
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΟ 
ΡΥΜΟΥΛΚA 2 X 24T 
ΜΠΑΡΙΖΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ 
ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ 
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΓΥΑΡΔΑΣ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
   
 
ΕΤΑΙΡΙΑ   ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   ENGLISH
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ   ΝΕΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ    
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ    
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ    
 
     
Τα ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ( CHALKIS SHIPYARDS S.A. ) είναι ένα από τα κορυφαία ναυπηγεία στη Μεσόγειο τα οποία μπορούν να επιτελέσουν σχεδόν όλο το φάσμα εργασιών επισκευής σε πλοία και έχουν στο ιστορικό τους την ολοκλήρωση ενός σημαντικού αριθμού έργων. Ιδρύθηκαν στις αρχές του '70, και έχοντας ένα έμπειρο και απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό, πιστοποιημένα EN ISO 9001:2008 και με λιμενικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται κάτω από την εφαρμογή του κώδικα ασφαλείας ISPS.
   
©Chalkis Shipyards S.A.