ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ENGLISH  
 
 
 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
 ΠΕΛΑΤΕΣ   ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ   ΝΕΑ   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η ανάπτυξη και εφαρμογή Διαχειριστικού Συστήματος σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 και OHSAS 18001:2007 στην εταιρεία Ναυπηγεία Χαλκίδας ΑΕ αντικατοπτρίζει την ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ και ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ της Διοίκησης, τηρώντας το εθνικό και διεθνές νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, και δίνοντας έμφαση στα ακόλουθα βασικά σημεία:
  • η ΠΟΙΟΤΗΤΑ αποτελεί καθοριστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και είναι δυνατόν η εταιρεία να εγγυηθεί την σταθερά ποιοτική και επιμελημένη εργασία στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών
  • η ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ των επιμέρους λειτουργιών έχει σαν αποτέλεσμα την σαφή βελτίωση της οργάνωσης και της απόδοσης.
  • η προστασία της ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ των εργαζομένων και συνεργατών μας αποτελεί όχι μόνο νομική μας υποχρέωση αλλά και απόδειξη της εταιρικής κοινωνικής μας ευθύνης.
Η Πολιτική Ποιότητας, Υγείας και Ασφάλειας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη των ΣΤΟΧΩΝ της εταιρείας Ναυπηγεία Χαλκίδας ΑΕ, οι οποίοι είναι:

- η άμεση επαφή με τον πελάτη και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου
- σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους πελάτες, προμηθευτές και τους εργαζομένους
- η αύξηση της παραγωγικότητας και η συνεχής βελτίωση της ποιότητας.
- η λήψη πληροφοριών από τα ενδιαφερόμενα μέρη και η αξιολόγηση τους στα πλαίσια των διοικητικών αποφάσεων, με στόχο την ει δυνατόν ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών τους από τη λειτουργεία των Ναυπηγείων Χαλκίδας
- η αύξηση της παραγωγικότητας και η συνεχής βελτίωση της ποιότητας.
- η ελαχιστοποίηση όχι μόνο των εργατικών ατυχημάτων αλλά και των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόσθεσμων επιπτώσεων στην υγεία και στην ποιότητα ζωής των εργαζομένων και των σταθερών συνεργατών μας
- η πιστή τήρηση των νομοθετικών και διεθνών κανονιστικών και νομοθετικών απαιτήσεων που αφορούν τη λειτουργία και τις υπηρεσίες των Ναυπηγείων Χαλκίδας καθώς και την προστασίας της Υγείας και Ασφάλειας.

Όλο το προσωπικό συμμετέχει στην δέσμευση προς την ΠΟΙΟΤΗΤΑ και την διαφύλαξη της ΥΓΕΙΑΣ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ κάνοντας παράλληλα μία συνεχή προσπάθεια για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η Λιμενική Εγκατάσταση των Ναυπηγείων Χαλκίδας ακολουθεί τα μέτρα ασφαλείας που επιβάλει ο κώδικας ISPS (ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ι) IMO Port facility number: GRQKG-0002 και είναι εξουσιοδοτημένη με βαθμό ασφαλείας "ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ-NATO SECRET-EU SECRET" για την φύλαξη των διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Τέλος, η εταιρεία τηρεί επίσης όλες τις απαιτήσεις για την προστασία του Περιβάλλοντος μέσα από τη συμμόρφωση με την υποχρεωτική νομοθεσία αλλά και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης.
   
   
   
   
 
   
   
 
ΕΤΑΙΡΙΑ   ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   ENGLISH
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ   ΝΕΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ    
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ    
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ    
 
     
Τα ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ( CHALKIS SHIPYARDS S.A. ) είναι ένα από τα κορυφαία ναυπηγεία στη Μεσόγειο τα οποία μπορούν να επιτελέσουν σχεδόν όλο το φάσμα εργασιών επισκευής σε πλοία και έχουν στο ιστορικό τους την ολοκλήρωση ενός σημαντικού αριθμού έργων. Ιδρύθηκαν στις αρχές του '70, και έχοντας ένα έμπειρο και απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό, πιστοποιημένα EN ISO 9001:2008 και με λιμενικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται κάτω από την εφαρμογή του κώδικα ασφαλείας ISPS.
   
©Chalkis Shipyards S.A.