Τα Ναυπηγεία Χαλκίδας είναι ένα από τα κορυφαία ναυπηγεία στη Μεσόγειο!

Περιβαλλοντική δράση της “Ναυπηγεία Χαλκίδας Α.Ε.”

Το Σάββατο 17/06/2023, ομάδα εργαζόμενων-εθελοντών των Ναυπηγείων Χαλκίδας πραγματοποίησαν παράκτιο καθαρισμό τμήματος της παραλίας στο Βαθύ Αυλίδας.
Η πρωτοβουλία αυτή στηρίχθηκε από την εταιρεία η οποία στα πλαίσια των περιβαλλοντικών της δράσεων μεριμνά μηνιαίως για τη φροντίδα & τον καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεών της καθώς και των γύρω ακτών.