Περίπου 80 πλοία ετησίως επισκέπτονται το Ναυπηγείο μας για την εκτέλεση συνήθων εργασιών δεξαμενισμού, ελασματουργικών επισκευών, σωληνουργικών και μηχανολογικών επισκευών, κλπ.

Σχεδόν όλοι οι τύποι πλοίων έχουν εξυπηρετηθεί στο ναυπηγείο μας: General Cargo ships, Bulk carriers, LNG/LPG, Passenger / Ro-Ro, Livestock Carriers, Cement Carriers, Container ships, Reefer vsls, Tugboats, Yachts.