Πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – GDPR) σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που κοινοποιήθηκαν στην Εταιρεία:

α) Η εταιρεία “CHALKIS SHIPYARDS S.A.” είναι ο Ελεγκτής Δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας είναι τα εξής: Βαθύ Αυλίδας, Εύβοια, ΤΚ 34100, τΗΛΈΦΩΝΟ: 22210-33300, Fax: 22210-30374, email: info@chalkis-shipyards.gr.

β) Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων για την εταιρεία είναι ο κ. Αναστάσιος Μοιρώτσος , του Σταματίου. Τα στοιχεία επικοινωνίας του έχουν ως εξής: Βαθύ Αυλίδας, Εύβοια, ΤΛ 34100, Τηλέφωνο: 22210-33300, κινητό: 6937028644, Φαξ: 22210-30374, email: itdpt@chalkis-shipyards.gr.

γ) Η εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα όπως παρέχονται με σκοπό την επικοινωνία μαζί σας. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η συγκατάθεσή σας για το σκοπό αυτό.

δ) Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για επτά (7) χρόνια από τα δεδομένα παραλαβής.

ε) Μόνο σε περίπτωση που παρέχετε στην εταιρεία προσωπικά δεδομένα εκτός από το email σας – με τέτοια δεδομένα που επιτρέπουν στην Εταιρεία να σας αναγνωρίσει, θα έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε στην Εταιρεία αίτημα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσης ή διαγραφής ή να περιορίσουν την επεξεργασία τους, καθώς και να ασκήσουν το δικαίωμά σας να μεταφέρουν τέτοια προσωπικά δεδομένα. Εάν κοινοποιήσετε μόνο τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στην Εταιρεία, τα παραπάνω δεν ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 11 του GDPR, καθώς η Εταιρεία δεν μπορεί – ούτε υποχρεούται – να σας αναγνωρίσει.

στ) Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει ήδη ολοκληρωθεί βάσει της συγκατάθεσής σας.

ζ) Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων.