Τα Ναυπηγεία Χαλκίδας είναι ένα από τα κορυφαία ναυπηγεία στη Μεσόγειο!

GRINDING MACHINE, Νεοαποκτηθείς εξοπλισμός που συμπληρώνει το Μηχανουργείο μας

Όταν απαιτείται μέτρηση υψηλής ακρίβειας για να αποφασίσετε αν ο στροφαλοφόρος άξονας μπορεί να επισκευαστεί ή εάν χρειάζεστε αξιόπιστη λείανση του στροφαλοφόρου άξονα και των διωστήρων, ο εξοπλισμός μας είναι η μοναδική λύση.