Τα Ναυπηγεία Χαλκίδας είναι ένα από τα κορυφαία ναυπηγεία στη Μεσόγειο!

Σχετικά με την Εταιρεία

Ένας κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών δεξαμενισμού και επισκευών στην Ελλάδα με διεθνές πελατολόγιο.

Σε ευνοϊκή θέση στη Χαλκίδα, στην Κεντρική Ελλάδα, πιστοποιημένη κατά ISO-9001:2015 και ISO 45001:2018 και με εγκαταστάσεις που λειτουργούν σύμφωνα με τον κώδικα ISPS. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν δύο πλωτές δεξαμενές, γερανούς ξηράς και αυτοκινούμενους καθώς και πλήρως εξοπλισμένα συνεργεία.

Οι πελάτες μας μας εμπιστεύονται για τα εξής:

Αφοσιωμένο, έμπειρο εργατικό δυναμικό, εξειδικευμένοι εργολάβοι

Γρήγορες και αξιόπιστες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας

Καλός προγραμματισμός βάσει προϋπολογισμού και έγκαιρη παράδοση

Υγιεινή και Ασφάλεια σε όλες τις πτυχές των λειτουργιών – υψηλή προτεραιότητα

Οι Υπηρεσίες μας

Ένα έμπειρο και υψηλής εξειδίκευσης εργατικό δυναμικό είναι έτοιμο να εργαστεί στο πλοίο σας για να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας!

Κατανοώντας τις ανάγκες των πελατών μας, στοχεύουμε να παραδώσουμε τα πλοία σας σε εσάς το συντομότερο δυνατό. Το ευρύ φάσμα των υπηρεσιών υποστήριξης πελατών περιλαμβάνει βοήθεια με όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για εταιρείες πιστοποίησης και ασφαλιστές.

Τα πλήρως εξοπλισμένα συνεργεία μας και οι έμπιστοι συνεργάτες – εργολάβοι μας,  μας επιτρέπουν να προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες.

Οι κύριες εγκαταστάσεις του Ναυπηγείου είναι:

Δύο (2)Πλωτές Δεξαμενές

Προβλήτα > 1.200m

Γερανοί Ξηράς
Ανυψωτική ικανότητα έως 50t

Πλωτός γερανός
Ανυψωτική ικανότητα έως 100t

Αυτοκινούμενοι γερανοί
Ανυψωτική ικανότητα ‘εως 40t

Cherry pickers

Υγιεινή & Ασφάλεια και Περιβαλλοντική Προστασία

Αναλαμβάνουμε δράση πέρα ​​από το νομικό μας καθήκον ώστε οι υπάλληλοί μας να εργάζονται με την πεποίθηση ότι προστατεύονται και φροντίζονται.Οι λιμενικές εγκαταστάσεις μας λειτουργούν σύμφωνα με τον κώδικα ISPS και συμμορφώνονται με τα βιομηχανικά πρότυπα και την εθνική και διεθνή νομοθεσία.

Είμαστε πιστοποιημένοι κατά ISO 9001: 2015 και ISO 45001:2018 και ενημερώνουμε τακτικά τις πολιτικές μας ώστε να ενσωματώνουν όλες τις νέες οδηγίες.

Εκπαίδευση Προσωπικού

  • Συνεχής Εκπαίδευση σε θέματα Υ&Α
  • Τακτικές ασκήσεις ετοιμότητας
  • Στοχευμένες δράσεις για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού και των εργολάβων μας σε θέματα Υ&Α

Υγιεινή και Ασφάλεια

  • Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
  • Μέσα Ατομικής Προστασίας
  • Διερεύνηση όλων των παρ’ ολίγο ατυχημάτων (προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες)

Περιβάλλον

  • Σχέδιο διαχείρισης καταλοίπων και αποβλήτων από πλοία που καταπλέουν στο Ναυπηγείο
  • Αδειοδοτημένο πρόγραμμα επεξεργασίας βιολογικών λυμάτων
  • Εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι

Οι Πελάτες μας

Επικοινωνήστε με τους Αντιπροσώπους μας;

Τοποθεσία

Τα Ναυπηγεία Χαλκίδας βρίσκονται σε ευνοϊκή θέση σε προστατευμένο κόλπο στην Αυλίδα της Εύβοιας, στην Κεντρική Ελλάδα. Η θέση του Ναυπηγείου στο στενό του Ευρίπου είναι ιδανική για τα πλοία που ταξιδεύουν από και προς τη Μαύρη Θάλασσα ή από το Σουέζ προς τη Δυτική Μεσόγειο και αντίστροφα.