Κάποιες από τις πιο αξιοσημείωτες μετασκευές που έχουν ήδη ολοκληρωθεί είναι:

– Μετασκευή του χώρου ενδιαίτησης στο MV Grand Ferry
– Κατασκευή νέας υπερκατασκευής στο ρυμουλκό Artemis
– Ανακατασκευή φορτηγίδας Atalanti σε DP2 Cable Laying Vessel
– Κατασκευή νέου Μηχανοστασίου και τοποθέτηση vsnider σε Cable Laying Vsl Atalanti
– Μετασκευή επιβατηγού πλοίου σε Megayacht πλοίο (Dream)
– Μετασκευή (2 ) πλοίων ψυγείων σε πολυτελή κρουαζιερόπλοια (Daphne, Danae)
– Μετασκευή τεσσάρων (4 ) ποταμόπλοιων τύπου «VOLGONEFT» σε πετρελαιοφόρα
– Μετασκευή δύο (2) φορτηγών πλοίων σε σύγχρονα πλοία μεταφοράς τσιμέντου (ALAMEIN, ALKAZAR)
– Εργασίες μετασκευής στα επιβατηγά Ferries (AFRODITI II, POSEIDON)
– Μετασκευή των ακόλουθων επιβατηγών ώστε να συμμορφώνονται με τους C.G. Κανονισμούς:

  • Ρ.V. Empress ( 600 επιβάτες )
  • Ρ.V. New York Fortune ex Tropic Star ex Sitia ( 1000 επιβάτες)
  • Το SS Emerald πρώην Regent Rainbow ( 1300 επιβάτες)
  • Μ.V. Regent Spirit ( 500 επιβάτες)
  • Μ.V. Calypso πρώην Ionian Harmony ( 600 επιβάτες)

Όλες οι ανωτέρω μετασκευές περιελάμβαναν ανακαίνιση όλων των χώρων ενδιαίτησης και εξυπηρέτησης, νέες μηχανές , εγκατάσταση νέων βοηθητικών κινητήρων , εκτεταμένες ελασματουργικές εργασίες (υπερκατασκευές , νέα πρύμνη , νέα πλώρη ) , εγκατάσταση A / C και ηλεκτρική εγκατάσταση , νέο εξοπλισμό ασφάλειας και πλοήγησης , συστήματα σωληνώσεων , εργασίες μόνωσης , εξοπλισμού , κλπ.Όλες οι ανωτέρω μετασκευές περιελάμβαναν ανακαίνιση όλων των χώρων ενδιαίτησης και εξυπηρέτησης, νέες μηχανές , εγκατάσταση νέων βοηθητικών κινητήρων , εκτεταμένες ελασματουργικές εργασίες ( υπερκατασκευές , νέα πρύμνη , νέα πλώρη ) , εγκατάσταση A / C και ηλεκτρική εγκατάσταση , νέο εξοπλισμό ασφάλειας και πλοήγησης , συστήματα σωληνώσεων , εργασίες μόνωσης , εξοπλισμού , κλπ.