Τα Ναυπηγεία Χαλκίδας είναι ένα από τα κορυφαία ναυπηγεία στη Μεσόγειο!

Μια επιτυχημένη άσκηση ετοιμότητας πραγματοποιήθηκε στα Ναυπηγεία Χαλκίδας για τον έλεγχο Πυρκαγιάς και Ρύπανσης

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Λιμενικής Αρχής Χαλκίδας για την πρόληψη και διαχείριση της θαλάσσιας ρύπανσης, πραγματοποιήθηκε άσκηση ετοιμότητας την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 στα Ναυπηγεία Χαλκίδας σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με το σενάριο, ένα ρυμουλκό προσέκρουσε στη δεξαμενή με αποτέλεσμα τη διαρροή 20m3 πετρελαίου (ναυτιλίας), προκαλώντας ρύπανση που πρέπει να αντιμετωπιστεί και να μετριαστεί αμέσως.

Τα σενάρια σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να προσαρμόζονται οι κατευθυντήριες γραμμές για την ανταπόκριση της Λιμενικής Αρχής σε περίπτωση συμβάντος που προκαλεί ρύπανση βελτιώνοντας τους χρόνους απόκρισης και συντονισμού μεταξύ των διαφόρων αρχών και άλλων υπηρεσιών που εμπλέκονται άμεσα (Λιμεναρχείο, μέλη του προσωπικού του ναυπηγείου κ.λπ.) στην αντιμετώπιση αυτού του περίπλοκου περιστατικού ρύπανσης.