Τα Ναυπηγεία Χαλκίδας έχουν παραδώσει σε σύνολο περισσότερες από 10 νέες κατασκευές συμπεριλαμβανομένων:

– κατασκευή οκτώ ( 8 ) μηχανότρατες
– κατασκευή δύο ( 2 ) Ρυμουλκά με δυνατότητα έλξης 24 τόνων
– κατασκευή υδροφόρας “STYMFALIA” για το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό
– κατασκευή δύο ( 2 ) σύγχρονων ρυμουλκών “Pomboo” και “Nguva”;