Διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, αναγνωρίζετε ότι αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν και ότι δεσμεύεστε να συμμορφωθείτε με τους εν λόγω Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με ή δεν αποδέχεστε τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας, μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

Άτομα με πλήρη νομική ικανότητα έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο. Η χρήση της Ιστοσελίδας από ανηλίκους επιτρέπεται μόνο με τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα τους, οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία τους. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για χρήση από χρήστες / επισκέπτες που δεν πληρούν τους παραπάνω όρους.

 

 1. Τροποποίηση των όρων του παρόντος

Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ανανεώσει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Επομένως, σας ζητείται να επισκέπτεστε αυτούς τους Όρους Χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα και να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις αυτών των Όρων Χρήσης.

 

 1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του ιστότοπου, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα κείμενα και γενικά, όλα τα δεδομένα του ιστότοπου ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου που έχει ή θα ενσωματωθεί στον ιστότοπό μας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία μας και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ειδοποίηση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση αυτού του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς σκοπούς επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας μας ή του μεμονωμένου κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα που αντιπροσωπεύουν τον Ιστότοπο ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους είναι τα αποκλειστικά εμπορικά σήματα της Ιστοσελίδας ή τρίτων, που προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η χρήση του ιστότοπού μας δεν παρέχει με κανέναν τρόπο στους επισκέπτες το δικαίωμα αναπαραγωγής, αντιγραφής, πώλησης, μεταπώλησης και / ή με οποιονδήποτε τρόπο εμπορικής εκμετάλλευσης ολόκληρου ή μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου και, συνεπώς, αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταπώληση, η δημιουργία παράγωγων έργων ή η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο περιεχομένου της Ιστοσελίδας απαγορεύεται.

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση ή οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης, μέρους ή ολόκληρου του  ιστότοπού μας, για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τα προσωπικά σας στοιχεία.

 

 1. Πολιτική απορρήτου/Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη οποιασδήποτε επικοινωνίας μεταξύ της εταιρείας και εσάς είναι η παροχή ορισμένων προσωπικών δεδομένων από την πλευρά σας. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα σας ζητηθεί να δώσετε το όνομα και το επώνυμό σας, τη διεύθυνση email σας και τον αριθμό τηλεφώνου σας.

 1. Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων

Ποια δεδομένα χρησιμοποιούμε

Λαμβάνουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα που επιλέγετε να μας παρέχετε. Στόχος μας είναι να συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε με δική σας συμφωνία, ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές μας μέσω Δελτίων Τύπου, Ετήσιων Εκθέσεων και Πληροφοριακών Δελτίων.Ο ιστότοπός μας δεν πωλεί, μισθώνει ή καθιστά διαθέσιμα με οποιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα των επισκεπτών του σε οποιονδήποτε τρίτο. Η Εταιρεία μας μπορεί κατά καιρούς να επικοινωνεί μαζί σας μέσω εγκεκριμένων συνεργατών για να σας ενημερώνει για τις δραστηριότητές μας. Επιπλέον, ενδέχεται να μοιραστούμε δεδομένα με τους συνεργάτες μας για στατιστική ανάλυση, ή να σας στείλουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επιστολές μέσω ταχυδρομείου ή να σας παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης πελατών. Οι επιχειρηματικοί σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας μας βοηθούν να βελτιώσουμε το επίπεδο υπηρεσιών που παρέχουμε. Προτεραιότητά μας είναι να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στις διαδικτυακές πλατφόρμες μας, ώστε να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζεστε γρηγορότερα και ευκολότερα.

Απαγορεύεται σε τρίτους να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός από την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας που αναλαμβάνεται για λογαριασμό της εταιρείας. Με αυτόν τον τρόπο, είναι υποχρεωμένοι να διατηρήσουν τα στοιχεία σας εμπιστευτικά.

Η εταιρεία μας ακολουθεί τους συνδέσμους που επισκέπτεστε μέσω της ιστοσελίδας μας για να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες που προτιμάτε. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την παροχή συγκεκριμένου περιεχομένου και διαφήμισης στους χρήστες / επισκέπτες μας.

Η Εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να αποκαλύψει τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) εάν είναι απαραίτητο, με νόμο ή δικαστική απόφαση. (β) εάν η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση των νόμιμων αξιώσεων της εταιρείας στα δικαστήρια, οπότε όλες οι κρίσιμες πληροφορίες κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές · (γ) σε επείγουσες περιπτώσεις, για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών της Ιστοσελίδας μας ή του κοινού · δ) Διατηρούμε συνεργάτες στους οποίους αναθέτουμε την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό μας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, παραμένουμε υπεύθυνοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και καθορίζουμε τις λεπτομέρειες για την επεξεργασία. συνάπτουμε επίσης μια συγκεκριμένη σύμβαση με τους συνεργάτες στους οποίους αναθέτουμε δραστηριότητες επεξεργασίας για να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του ελεύθερα και χωρίς εμπόδια στο νομικό πλαίσιο .

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, το πλήρες όνομά σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας και τη διεύθυνση email σας, ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

EMAIL

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μπορεί, για παράδειγμα, να χρησιμοποιηθεί:

 • εάν εγγραφείτε στη λίστα μας για να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία από την Εταιρεία μας.
 • εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές μας.
 • να στείλετε ή να ζητήσετε υλικό, βίντεο και σημειώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας.
 • να σας ζητήσουμε τη γνώμη σας για τις υπηρεσίες μας.

Επίσης, όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email, μην αποκαλύπτετε εμπιστευτικές πληροφορίες στα μηνύματά σας. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μας στείλετε ευαίσθητες πληροφορίες μέσω e-mail.

 

IP ADDRESSES

Μια διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που εκχωρείται στον υπολογιστή σας κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Η διεύθυνση IP είναι τεχνικά απαραίτητη για να πλοηγηθείτε στον ιστότοπό μας. Επιτρέπει σε υπολογιστές και διακομιστές να αναγνωρίζουν και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Η διεύθυνση IP χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3471/06 σχετικά με την «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες» και του Ν. 2472/1997 «Για την Προστασία των Ατόμων από την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους», όπως μπορεί να ισχύουν.

 

COOKIES

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για να συλλέγει αυτόματα ορισμένες κατηγορίες δεδομένων όταν μας επισκέπτεστε στο Διαδίκτυο και όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email. Τα cookie μπορούν να απομνημονεύσουν τις προτιμήσεις σας και να βελτιώσουν την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας, καθώς και να διασφαλίσουν ότι οι διαφημίσεις ή οι προσφορές που βλέπετε στο διαδίκτυο σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά σας. Η απλή πλοήγηση στον Ιστότοπό μας ενδέχεται στο μέλλον να απαιτεί την προηγούμενη αποδοχή των cookies. Η χρήση της τεχνολογίας cookie είναι απαραίτητη για την πρόσβαση στη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας, ωστόσο, δεν επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτές. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας είναι σύμφωνη με το Νόμο 3471/06 «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες» και του Ν. 2472/1997 «Σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων»

Εάν δεν θέλετε να αποδεχτείτε cookies κατά την περιήγηση στον ιστότοπό μας, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να απορρίπτει όλα τα cookie ή να σας ειδοποιεί πριν από την αποστολή ενός cookie.

 

Χρόνος αποθήκευσης

Η χρονική περίοδος για την οποία αποθηκεύονται τα δεδομένα αποφασίζεται με βάση τα ακόλουθα ειδικά κριτήρια, ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν απαιτείται επεξεργασία από τις διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν για όσο διάστημα απαιτείται από τις σχετικές διατάξεις.

Κατά την επεξεργασία βάσει σύμβασης, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης και για την τεκμηρίωση, την άσκηση ή / και την υποστήριξη νομικών αξιώσεων βάσει της σύμβασης.

Για τους σκοπούς της ενημέρωσης και της προώθησης των δραστηριοτήτων μας (διαφήμιση), τα προσωπικά σας στοιχεία διατηρούνται έως ότου αποσυρθεί η συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η απόσυρση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έγινε ενώ η συγκατάθεσή σας ήταν σε ισχύ.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα?

Κάθε φυσικό πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Δικαίωμα ενημέρωσης για τα προσωπικά σας δεδομένα: Μπορείτε να μας στείλετε e-mail συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
 2. Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων: Σε περίπτωση που τα στοιχεία σας έχουν αλλάξει ή δεν έχουν εισαχθεί σωστά, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας ζητώντας μας να διορθώσουμε τυχόν ανακρίβειες.
 3. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων: Μπορείτε να μας στείλετε e-mail συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας ζητώντας μας να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
 4. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, με την επιφύλαξη της νομιμότητας της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει της συγκατάθεσής σας προτού ανακληθεί.

 

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο: itdpt@chalkis-shipyards.gr

 1. Περιορισμός ευθύνης

Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή επακόλουθη ζημιά, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του κόστους, της απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ζημιών σε υπολογιστές που οφείλονται σε ιούς, σφάλματα, hacking, σφάλμα λογισμικού ή υλικού, απώλεια ή ζημιά σε ιδιοκτησία, απώλεια εσόδων ή για τυχόν αξιώσεις τρίτων που ενδέχεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα της πρόσβασης και της πλοήγησης στον ιστότοπο, ή από την αδυναμία πρόσβασης σε αυτόν ή από τη μεταφόρτωση περιεχομένου όπου επιτρέπεται.Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία του ιστότοπού μας χωρίς σφάλματα ή τεχνικά προβλήματα, αλλά δεν εγγυόμαστε ότι η λειτουργία του Ιστότοπου / διακομιστών, του δικού μας ή εκείνων που παρέχονται από τρίτα μέρη που φιλοξενούν ή μεταδίδουν το περιεχόμενό μας θα είναι αδιάκοπη και / ή λειτουργεί σωστά, χωρίς ιούς κ.λπ. Επομένως, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη διαγραφή ή την αποτυχία αποθήκευσης περιεχομένου, πληροφοριών ή ενημερώσεων από τον ιστότοπό μας.

Ομοίως, δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, ηθικές, τυχαίες ή επακόλουθες ζημιές οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπού μας και του περιεχομένου του, συμπεριλαμβανομένης τυχόν δυσλειτουργίας του.

 

Η Εταιρεία μας δηλώνει ρητά ότι δεν μπορεί – ούτε υποχρεούται – να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των Ιστότοπων, ωστόσο δικαιούται ανά πάσα στιγμή να διακόψει την πρόσβαση σε οποιονδήποτε Ιστότοπο εάν αντιληφθεί οποιοδήποτε γεγονός το οποίο, κατά την αποκλειστική του κρίση, παραβιάζει τη νομοθεσία ή / και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

 

 

 1. Σύνδεσμοι προς και από άλλους ιστότοπους

Ο Ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν διαχειριζόμαστε ή δεν ελέγχουμε, ή είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους, την πολιτική απορρήτου ή προστασίας δεδομένων ή την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους. Αυτοί οι σύνδεσμοι είναι διαθέσιμοι στον Ιστότοπό μας για τις πληροφορίες και την ευκολία της περιήγησής σας και δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκληθεί από τη χρήση τους. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτούς τους ιστότοπους, μπορείτε να δείτε τους μεμονωμένους όρους χρήσης, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και δεδομένων για κάθε μεμονωμένο ιστότοπο.

Ο Ιστότοπος δεν θεωρείται ότι υποστηρίζει ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων και των σελίδων στις οποίες αναφέρεται ή παρέχει με άλλο τρόπο έναν σύνδεσμο.

 1. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Μέσω της Ιστοσελίδας μας έχετε την επιλογή αλληλεπίδρασης με κοινωνικά μέσα, όπως η επιλογή “Μου αρέσει” στο Facebook, το Twitter, το Instagram κ.λπ.

Αυτές οι δυνατότητες μπορεί να σας επιτρέψουν να έχετε πρόσβαση ή να συνδέσετε με τους λογαριασμούς σας στα κοινωνικά μέσα. Δεν ελέγχουμε αυτές τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ή τα προφίλ σας σε αυτές και δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις απορρήτου σας σε αυτές τις υπηρεσίες ή να θέσουμε κανόνες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας πληροφοριών σε αυτές. Αυτά τα ζητήματα είναι υπό τον δικό σας έλεγχο και τον έλεγχο των παρόχων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα εργαλεία κοινωνικών μέσων που προσφέρονται από τον ιστότοπό μας, σας συνιστούμε να διαβάσετε όλες τις πολιτικές και πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες των αντίστοιχων ιστότοπων κοινωνικών μέσων για να κατανοήσετε καλύτερα τις πολιτικές απορρήτου τους.

 

 1. Δίκαιο και νομοθεσία που ισχύει

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τους σχετικούς Διεθνείς Νόμους, κατά περίπτωση- ερμηνεύονται επίσης σύμφωνα με καλή πίστη, σύμφωνα με το δίκαιο εμπόριο λαμβάνοντας υπόψη τον οικονομικό και κοινωνικό σκοπό του δικαιώματος.

Η ακυρότητα ενός συγκεκριμένου όρου δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των άλλων όρων, αλλά παύει να ισχύει αυτόματα. Οποιαδήποτε αποτυχία άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την Εταιρεία βάσει του παρόντος δεν συνιστά παραίτηση. Οποιαδήποτε διαφορά μπορεί να προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας, η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί φιλικά, θα εξεταστεί από τα δικαστήρια της Χαλκίδας.