Τα Ναυπηγεία Χαλκίδας είναι ένα από τα κορυφαία ναυπηγεία στη Μεσόγειο!

Δεξαμενισμοί πλοίων για εργασίες συντήρησης, αναβάθμισης και επισκευής.

Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για να διασφαλίσουμε ότι το πλοίο σας πληροί όλες τις νόμιμες απαιτήσεις και λειτουργεί σε άριστη κατάσταση.

Οι εργοδηγοί μας ακολουθούν προδιαγραφές, συντονίζουν συνεργεία, εξειδικευμένο προσωπικό, υπεργολάβους και χειρίζονται τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης για να επιστρέψει το πλοίο σε κατάσταση λειτουργίας το συντομότερο δυνατό.

Στις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων Χαλκίδας λειτουργούν πλήρως εξοπλισμένα συνεργεία. Αυτά περιλαμβάνουν όχι μόνο συνεργείο μηχανουργικών και ελασματουργικών επισκευών, αλλά και συνεργεία σωληνουργικών, ηλεκτρολογικών και ξυλουργικών εργασιών.

Πλωτή Δεξαμενή 1 – Avlis

 • 14,500 tons
 • 195.00m
 • 156.00m
 • 33.50m
 • 1.30m
 • 7/10 tons
 • 21.0/15.0m

Πλωτή Δεξαμενή 2 - Vathi

 • 4,400 tons
 • 151.00m
 • 135.00m
 • 21.00m
 • 1.30m
 • 3 tons