Τα Ναυπηγεία Χαλκίδας είναι ένα από τα κορυφαία ναυπηγεία στη Μεσόγειο!

Το ελασματουργείο είναι εξοπλισμένο με μοντέρνο εξοπλισμό για κοπή, συγκόλληση και διαμόρφωση ελασμάτων.

Διαθέσιμος εξοπλισμός:

  • Παντογράφος CNC κοπής ελασμάτων με πλάσμα, οξυγόνο-προπάνιο
  • 2 γερανογέφυρες 16Τ έκαστη
  • Παντογράφος με φωτοκύτταρο
  • πρέσα κάθετη 600Τ
  • πρέσα κάθετη 150Τ
  • ψαλίδι με δυνατότητα κοπής ελασμάτων 16mm,
  • στρατζόπρεσα μήκους 4 μέτρων,
  • κύλινδρος για ρολάρισμα ελασμάτων,
  • δάπεδο σιδηράς κατασκευής για ελασματουργικές εφαρμογές, κοπή και διαμόρφωση ελασμάτων