Τα Ναυπηγεία Χαλκίδας είναι ένα από τα κορυφαία ναυπηγεία στη Μεσόγειο!

Πραγματοποιούμε ένα ευρύ φάσμα ελασματουργικών εργασιών, από απλές επισκευές έως εκτεταμένες μετασκευές και νέες κατασκευές.

Το συνεργείο μας είναι εξοπλισμένο με μηχανή CNC κοπής με πλάσμα, οξυγόνο-προπάνιο.

Όλες οι ελασματουργικές εργασίες πραγματοποιούνται σύμφωνα τις οδηγίες που ορίζονται στην οδηγία  IACS No.47 “Shipbuilding and Repair Quality Standards”.

Όλα τα αναλώσιμα συγκόλλησης είναι BV ή άλλου εγκεκριμένου τύπου IACS Member Classification Society και είναι κατάλληλα για κάθε εφαρμογή προς ικανοποίηση της Κλάσης και των εκπροσώπων των πελατών.

Οι διαδικασίες συγκόλλησης σε κάθε περίπτωση ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Κλάσης και των εκπροσώπων των πελατών.

Όλες οι μεταλλικές κατασκευές, προετοιμασία ακμών, ευθυγράμμιση και τοποθέτηση είναι σε συμφωνία με την  οδηγία IACS No.47 “Shipbuilding and Repair Quality Standards” και προς ικανοποίηση της Κλάσης και των εκπροσώπων των πελατών.

Η συγκόλληση πραγματοποιείται από πιστοποιημένους ηλεκτροσυγκολλητές.

Τα συνεργεία μας ολοκληρώνουν ελασματουργικές εργασίες με δυνατότητα παραγωγής έως 15tons την ημέρα.