Τα Ναυπηγεία Χαλκίδας είναι ένα από τα κορυφαία ναυπηγεία στη Μεσόγειο!

Οι εργασίες περιλαμβάνουν:

 • Μετρήσεις ελευθεριών πόλου πηδαλίου
 • Μετρήσεις αξονικού
 • Εξάρμοση/Επανατοποθέτηση πηδαλίου
 • Επισκευή πόλου πηδαλίου
 • Κατασκευή-αντικατάσταση μπουσών πηδαλίου
 • Εξάρμοση/άρμοση άξονα
 • Ευθυγράμμιση άξονα
 • Κατασκευή-αντικατάσταση μπουσών άξονα
 • Επιθεώρηση ενδιάμεσων ρουλεμάν άξονα
 • Εξάρμοση πτερυγίων προπέλας
 • Επισκευή πτερυγίων προπέλας
 • Γενική επιθεώρηση hub προπέλας
 • Γενική επιθεώρηση bow thruster
 • Αντικατάσταση packings με τη μέθοδο bonding