Τα Ναυπηγεία Χαλκίδας είναι ένα από τα κορυφαία ναυπηγεία στη Μεσόγειο!

Πραγματοποιούμε εργασίες μονώσεων σε καταστρώματα, φράκτες Μηχανοστασίου, κανάλια σωληνώσεων και εξαερισμού.

Το συνεργείο μας είναι πλήρως αρμόδιο να συμμορφώνεται με τις υψηλότερες απαιτήσεις και τους αυστηρότερους κανονισμούς.