Τα Ναυπηγεία Χαλκίδας είναι ένα από τα κορυφαία ναυπηγεία στη Μεσόγειο!

Το ηλεκτρολογείο είναι εξοπλισμένο με:

  • Ηλεκτρικό φούρνο ξήρανσης
  • περιελίκτη ηλεκτροκινητήρων
  • τροχούς, βαρούλκα
  • δράπανα
  • αεροσυμπιεστή