Τα Ναυπηγεία Χαλκίδας είναι ένα από τα κορυφαία ναυπηγεία στη Μεσόγειο!

Το μηχανολογικό μας τμήμα αναλαμβάνει την επιθεώρηση και τις επισκευές σε:

  • Κύριες Μηχανές
  • Γεννήτριες
  • Γερανούς Καταστρώματος
  • Υδραυλικούς κυλίνδρους καπακιών αμπαριών
  • Αντλίες
  • Βαρούλκα

Ενδεικτικά, ολοκληρωμένα έργα περιλαμβάνουν:

  • Αντικατάσταση στροφαλοφόρου άξονα στη γεννήτρια ντίζελ του MV GOLDEN IRIS
  • Γενική επιθεώρηση κύριας μηχανής του MV GRAND FERRY
  • Κατασκευή νέου Μηχανοστασίου στο πλοίο τοποθέτησης καλωδίων ATALANTI