Τα Ναυπηγεία Χαλκίδας είναι ένα από τα κορυφαία ναυπηγεία στη Μεσόγειο!

Το Ναυπηγείο διαθέτει μια ρυμουλκούμενη φορτηγίδα χωρητικότητας 54 κυβ. μ. για παραλαβή πετρελαιοειδών αποβλήτων τα οποία αποθηκεύονται προσωρινά σε δεξαμενή επεξεργασίας καταλοίπων Marpol. Οι διαδικασίες παραλαβής, μεταφοράς, αποθήκευσης και διαχωρισμού των πετρελαιοειδών καταλοίπων είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας.