Τα Ναυπηγεία Χαλκίδας είναι ένα από τα κορυφαία ναυπηγεία στη Μεσόγειο!

Διαθέσιμες προβλήτες για επισκευές περίπου 1200 meters που εξυπηρετούνται από γερανούς με ανυψωτική ικανότητα 50t και εκτεταμένα δίκτυα παροχών για γενικές υπηρεσίες και επισκευές για πλοία έως 75,000 DWT.

Μέγιστο επιτρεπόμενο βύθισμα πλοίου για επισκευές σε προβλήτες 8.0m.