Τα Ναυπηγεία Χαλκίδας είναι ένα από τα κορυφαία ναυπηγεία στη Μεσόγειο!

Το ναυπηγείο διαθέτει δύο (2) αδερφά ρυμουλκά με δυνατότητα έλξης 24T το καθένα που χρησιμοποιούνται για τη ρυμούλκηση κατά τον δεξαμενισμό/αποδεξαμενισμό των πλοίων ή για οποιαδήποτε μετακίνηση εντός του ναυπηγείου.