Τα Ναυπηγεία Χαλκίδας είναι ένα από τα κορυφαία ναυπηγεία στη Μεσόγειο!

Το Ναυπηγείο μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση-παροχής πλοίου-scrubber (συστημάτων καθαρισμού καυσαερίων) και όλου του εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων αποσβεστήρων, δεξαμενής ανακύκλωσης, σύστημα επεξεργασίας νερού πλυσίματος κλειστού βρόχου, αντλία ανακυκλοφορίας, αντλία μεταφοράς, σύστημα σωληνώσεων με αξεσουάρ παροχής πλοίου, προκατασκευή και εγκατάσταση σωλήνων GRE.