Τα Ναυπηγεία Χαλκίδας είναι ένα από τα κορυφαία ναυπηγεία στη Μεσόγειο!

Πραγματοποιούμε εργασίες για την αντικατάσταση σωληνώσεων με τα εξαρτήματά τους σε όλα τα συστήματα και όλες τις περιοχές του πλοίου, όπως:

Μηχανοστάσιο, Λεβητοστάσιο, αντλιοστάσιο, δεξαμενές φορτίου και αμπάρια, Διπύθμενα, φρεάτια αλύσεων (στρίτσα), φρεάτια, σεντίνες, και πλευρικές δεξαμενές.

Επιπλέον υπηρεσίες περιλαμβάνουν την παροχή γαλβανισμένων σωλήνων και την επισκευή υδραυλικών συστημάτων σωληνώσεων.

Οι ηλεκτροσυγκολλητές μας είναι πλήρως καταρτισμένοι και πιστοποιημένοι από Lloyd’s Register.

Το σωληνουργείο είναι πλήρως εξοπλισμένο με όλο τα απαραίτητα εργαλεία.