Τα Ναυπηγεία Χαλκίδας είναι ένα από τα κορυφαία ναυπηγεία στη Μεσόγειο!

Το ξυλουργείο είναι εξοπλισμένο με:

  • Τόρνο 1m
  • πλάνες
  • πρέσα 80t
  • δράπανα
  • τριβειοταινίες
  • γωνιάστρα
  • αλυσιδοτρύπανο