Τα Ναυπηγεία Χαλκίδας είναι ένα από τα κορυφαία ναυπηγεία στη Μεσόγειο!
  • Πεπιεσμένου αέρα
  • Θαλάσσης
  • Λάτρας
  • Πυρόσβεσης
  • Πόσιμου νερού
  • Οξυγόνου