Τα Ναυπηγεία Χαλκίδας είναι ένα από τα κορυφαία ναυπηγεία στη Μεσόγειο!

Υπάρχουν 3 υποσταθμοί ρεύματος μέσης τάσης 20KV (έκαστος) με μετασχηματιστές ισχύος 2x1600KVA ο καθένας. EΚάθε μία από τις πλωτές δεξαμενές διαθέτει έναν πίνακα χαμηλής και έναν πίνακα μέσης τάσης.